Инклузивно предшколско васпитање и образовање

Предшколска установа „Дечје царство“ узела је учешће у оквиру пројекта Министарства Просвете Науке и Технолошког развоја (МПНТР) „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у сегменту подкомпоненте 3 –  „Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група“. ПУ „Дечје царство“ је […]

Еразмус конкурс за васпитаче запослене у ПУ „Дечје царство“

Еразмус Плус (Erasmus Plus) је један од највећих програма Европске Уније који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, а који у нашој земљи спроводи Фондација Темпус. Наша установа се први пут пријавила за учешће и одобрен нам је […]