Инклузивно предшколско васпитање и образовање

Предшколска установа „Дечје царство“ узела је учешће у оквиру пројекта Министарства Просвете Науке и Технолошког развоја (МПНТР) „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у сегменту подкомпоненте 3 –  „Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група“. ПУ „Дечје царство“ је […]