Предшколска установа „Дечје царство“ узела је учешће у оквиру пројекта Министарства Просвете Науке и Технолошког развоја (МПНТР) „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у сегменту подкомпоненте 3 –  „Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група“. ПУ „Дечје царство“ је потписала уговор о реализацији пројектних активности 27.7.2020. године у склопу пројекта „Дајмо им крила“ а партнери на пројекту су Црвени Крст Велика Плана, Центар за социјални рад, Дом здравља и Општина Велика Плана.

Као кључне активности наводимо могућност да деца која нису у систему предшколског васпитања и образовања (ПВО) похађају један од понуђених програма који је бесплатан:

  1. Програм предшколског васпитања и образовања у полудневном трајању, 3 сата дневно, са децом узраста од две до пет и по година, у насељеним местима Велика Плана и Милошевац.
  2. Програм предшколског васпитања и образовања у полудневном трајању под називом „Дођите нам сви“ – „Aven savore“ је намењен деци  узраста од две до пет и по година у насељеним местима Стари Одбор, Бресје, Лозовик, Марковац, Старо Село, Велико Орашје, Крњево, Радовање, Радовање Караула, Трновче и Ново Село.

 

У циљу  промовисања позитивног родитељства (одговорно родитељство, укљученост очева, здраве навике, исхрана, учење кроз игру) формиран је и Центар за рани развој у чијем раду учествују и педагог и логопед из наше предшколске установе, педијатар из надлежног Дома здравља, педагог из Центра за социјални рад, представник Црвеног Крста и одељења за друштвене делатности Општине Велика Плана.

На задовољство корисника пројекат је продужен до марта 2024.

Оставите одговор