Друга, поновљена, лицитација старих возила „Лада“

Наш вртић оглашава другу лицитацију за два отпадна путничка возила (нису у возном стању): “Лада“ 1300 С караван, радне запремине 1294 cm3, произведенa 1990. године, број мотора 1207860, број шасије ХТА21040L0252996, број седишта 5, боја црвена 76; “Лада“ караван 21043, […]