Предшколска установа „Дечје царство“ у свом саставу има:

(списак који следи дат је према величини, односно броју деце)

Централни објекат – Велика Плана

Налази се у Великој Плани, на једној локацији са три везана објекта: Свитац, Чаролија и Петар Пан. Ово је највећи објекат наше установе, са 20 радних соба за децу и пратећим  просторијама.

„Бајка“ – Велика Плана

Објекат је на периферији града са 5 радних соба за децу и пратећим просторијама

„Младост“ – Милошевац

Наменски објекат у Милошевцу са 5 радних соба за децу и пратећим просторијама.

„Пчелица“ – Лозовик

Наменски објекат у Лозовику са 5 радних соба за децу и пратећим просторијама.

„Љубичица“ – Велико Орашје

Објекат је у Великом Орашју, има две радне собе за децу и пратеће просторије.

„Маслачак“ – Велика Плана

Налази се у Другој месној заједници, има једну радну собу за децу и пратеће просторије.

„Печурка“ – Бресје

Бресје, једна радна соба за децу и пратеће просторије

„Звончићи“ – Крњево

Крњево, две радне собе за децу и пратеће просторије.

„Лане“ – Старо Село

Налази се у Дому културе у Старом Селу, са две радне собе за децу и пратећим просторијама.

„Патуљак“ – Марковац

Марковац, једна радна соба за децу и пратеће просторије.

Учионице при основним школама

Имамо их у Новом Селу, Трновчу, Бресју, Радовању, Караули, Горњем крају у Старом Селу. Ово су прилагођени простори.

Може се видети да наша установа има организован вид окупљања предшколске деце у неком од програма како у граду, тако и у свакој Месној заједници Општине Велика Плана.